Klub Fotograficzny F8

Nasz Klub Fotograficzny F8 powstał we wrześniu w roku 2003.
Członkami są głównie osoby pracujące, które fotografią zajmują się amatorsko. Klub F8 to grupa zagorzałych pasjonatów, którzy zajmują się różnymi rodzajami fotografii: makrofotografią, fotografią pejzażową, przyrodniczą, portretową, reportażową. W istnieniu grupy wspaniałe jest to, że uczymy się od siebie nawzajem, pokazujemy swoje osiągnięcia, przekazujemy przydatne informacje, wreszcie zaprzyjaźniamy się. Klubowe spotkania odbywają się 1-2 razy w miesiącu - to odskocznia od codzienności, dobra i pouczająca rozrywka, miejsce wymiany doświadczeń, ale też miejsce pielęgnowania dobrych relacji. Obserwujemy, jak rosną nasze dzieci, przeżywamy radości i odejścia, a rytm wzruszeń wyznaczają Wigilie Fotograficzne...
Przez spotkania przewinęła się ponad setka osób, ale aktywnych członków jest ok. 20 osób. Nasi fotograficy mają swoje indywidualne osiągnięcia: otrzymują nagrody na ogólnopolskich konkursach fotograficznych. Kilku posiada własne strony internetowe. Dzięki wymianie miast bliźniaczych mamy dokonania także na arenie międzynarodowej. Mieliśmy sporo wystaw zbiorowych, w których obok nas uczestniczyli fotografowie z Holandii, Czech, USA. W 2010 roku byliśmy uczestnikami wspólnego z Holendrami projektu: wydanie kalendarza. Zaprzyjaźniliśmy się z fotografikami z Niemiec.
Wciąż mamy nowe pomysły i świeży zapał. Zawsze zapraszamy osoby, które chcą dzielić z nami pasję utrwalania chwil ulotnych.

Opracowanie: Danuta Kaluga


Działania klubu regulują "Plan spotkań Klubu F8" oraz "Regulamin Klubu Fotograficznego F8".