Ramowy program spotkań klubowych Klubu F81. Przekazanie informacji o bieżących sprawach organizacyjnych i zdarzeniach jakie miały miejsce od ostatniego spotkania klubowego.

2. Prezentacja prac wykonanych przez członków klubu na ostatnim, comiesięcznym spotkaniu plenerowym oraz dyskusja na ich temat.

3. Wybór najciekawszej pracy z ostatniego pleneru.

4. Uzgodnienie terminu i miejsca kolejnego comiesięcznego spotkania plenerowego.

5. Uzgodnienie tematu "zadania miesiąca" do zrealizowania na kolejne spotkanie klubowe.

6. Prezentacja prac przygotowanych jako realizacja ostatniego "zadania miesiąca" i rozmowa o nich.

7. Techniczne i sprzętowe aspekty fotografii.

8. Prezentacje projektów fotograficznych zrealizowanych przez członków klubu i dyskusja na ich temat.

9. Prezentacja prac fotograficznych przygotowanych przez członków klubu.

10. Ciekawe zdjęcia, wydawnictwa, nowinki, itp.

11. Prezentacja postaci i prac uznanych fotografików.

12. Spotkania z zaproszonymi gośćmi.